Účetnictví, evidence

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetních dokladů
 • Příprava podkladů pro zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů
 • Kontrola saldokontních obratů
 • Sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Vyplnění statistických výkazů
 • Digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
 • Zavedení vnitropodnikových účetních směrnic
 • Příprava podkladů pro výroční zprávu
 • Předkládání hospodářských výsledků správní a dozorčí radě

Vedení účetnictví pro neziskové organizace

 • Kompletní vedení účetnictví pro
  • obecně prospěšné společnosti
  • nadace a nadační fondy
  • spolky
 • Kompletní vedení jednoduchého účetnictví pro
  • spolky
 • Sestavení výkazů
 • Příprava podkladů pro zpracování přiznávání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů
 • Příprava projektů po finanční stránce
 • Vyúčtování dotací, grantů a jiných příspěvků, včetně auditu
 • Vyúčtování veřejné sbírky
 • Digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
 • Zavedení vnitropodnikových účetních směrnic
 • Příprava podkladů pro výroční zprávu
 • Předkládání hospodářských výsledků správní a dozorčí radě

Rekonstrukce účetnictví

Vedení daňové evidence

 • Zpracování dokladů
 • Příprava podkladů pro zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů
 • Sestavení Přehledu na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu