Mzdy, personalistika

Personalistika

 • Příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Příprava výpovědí
 • Zpracování cestovních příkazů, firemních benefitů
 • Základní vnitropodnikové směrnice
 • Vedení personální agendy

Mzdy

 • Měsíční zpracování mezd
 • Sestavení měsíčních přehledů na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Roční zúčtování daní
 • Zpracování důchodových listů
 • Sestavení „přiznání“
  • vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem
  • vyúčtování srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
 • Jednání a provádění kontrol na okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách