Audit, poradenství

Audit

 • Zajištění auditu
  • povinného
  • účelového
  • dobrovolného
  • projektů pro neziskové organizace
 • Zajištění stanoviska auditora

Ekonomické poradenství

 • Příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěrů od banky
 • Vytvoření cash-flow
 • Zpracování základních ukazatelů finanční analýzy společnosti dle potřeb klienta
 • Sestavení statistických výkazů
 • Digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
 • Zavedení vnitropodnikových účetních směrnic
 • Spolupráce na výroční zprávě
 • Příprava projektů po finanční stránce