Daně, přiznání

Registrace k daním
Odklad daně z příjmů na červen
Avíza o platbě daní

Daň z příjmů právnických osob

 • Zpracování daňového přiznání včetně povinných příloh
 • Průběžné daňové poradenství
 • Zajištění odkladu podání daňového přiznání
 • Jednání s finančním úřadem a zastupování při kontrolách správce daně
 • Digitalizace a uložení povinných dokumentů do rejstříku

Daň z příjmů fyzických osob

 • Zpracování daňového přiznání typu
 • Zpracování Přehledů na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Průběžné daňové poradenství
 • Zajištění odkladu podání daňového přiznání
 • Zajištění snížení záloh na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění
 • Jednání s finančním úřadem a zastupování při kontrolách správce daně
 • Jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou a zastupování při kontrolách

Daň z přidané hodnoty

 • Zpracování daňového přiznání
 • Kontrola uplatněných odpočtů a sazeb, včetně plnění s místem mimo tuzemsko
 • Sestavení souhrnného hlášení
 • Kontrolní hlášení od roku 2016

Daň silniční, daň z nemovitých věcí,...